Αρχική    Προσωπικό   Νηπιαγωγεία    Δημοτικά   Εγκύκλιοι    Χρήσιμα Έντυπα

Δραστηριότητες    Επικοινωνία    Συνδέσεις

           

Το προσωπικό του 1ου Γραφείου Π. Ε. Αχαΐας

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Προϊστάμενος

Νικόλαος Βεγιάννης

2610 622321

2610 621491 (FAX)

120

Εκπαιδευτικά Θέματα

Καφέζα Ιωάννα

Μιζικύρη Βασιλική

2610 623322

123

 

Γραμματεία

Τσολίνη Νικολίτσα

Τσούφη Ουρανία

Καφαντάρη Μαρία

Μικεόγλου Ροζαλία

Γεωργακόπουλος Γεώργιος

Τριβουρέα Γεωργία

Γιαννοπούλου Παναγιώτα

Κακαβούλα Σοφία

 

 

2610 623322

 

122

122

122

129

121

121

121

127

Οικονομικά Θέματα

Παπαδέας Παναγιώτης

Βαρδίκου Μαρία

Ρογοκένη Δήμητρα

2610 621493

129

126

126

FAX

2610 621496