Αρχική    Προσωπικό   Νηπιαγωγεία    Δημοτικά   Εγκύκλιοι   

Χρήσιμα Έντυπα    Δραστηριότητες   Συνδέσεις    Επικοινωνία

 

 

ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων

1. Η ΥΑ Γ7/69259/10-07/03  και η τροποποιητική της ΥΑ Γ7/91483/1.9.2003(ΦΕΚ 1321/16.9.2003/τ.Β) με την οποία θεσπίστηκε ο θεσμός των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων με σκοπό την προώθηση των Πολιτιστικών Θεμάτων και την ενίσχυση των Καλλιτεχνικών Αγώνων.

2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 14 του Ν.2817/2000(ΦΕΚ 78/τ.Α) που αφορά στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες.

 Με  βάση το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο οι Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων παρακολουθούν τα πολιτιστικά προγράμματα των σχολικών μονάδων  της Αχαΐας, ενημερώνουν εκπαιδευτικούς και Δ/ντές για τις δυνατότητες υλοποίησης προγραμμάτων, υποστηρίζουν και εμψυχώνουν τους εκπ/κούς που έχουν αναλάβει πολιτιστικά προγράμματα και οργανώνουν τις τελικές εκδηλώσεις  μαζί με τους εκπ/κούς των σχολείων.

Συνεργάζονται με Επιστημονικά και Ερευνητικά Ιδρύματα, εποπτευόμενα από το ΥΠΕΠΘ ή το ΥΠ.ΠΟ., Μουσεία, Κυβερνητικούς Φορείς (όπως Υπουργεία, Νομαρχίες, ΟΤΑ, κ.λ.π.), Επιστημονικές Ενώσεις Εκπαιδευτικών, ΔΗΠΕΘΕ, με σκοπό την εμπλοκή των σχολείων στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής τους.