Αρχική    Προσωπικό   Νηπιαγωγεία    Δημοτικά   Εγκύκλιοι    Χρήσιμα Έντυπα

Δραστηριότητες    Επικοινωνία    Συνδέσεις

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Νόμος 3528/2007 Νέος Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας - Διευκρινίσεις

Νόμος 3467/2006  Επιλογή Στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (pdf)- (doc)

Έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ.3/823/88155/Γ1 Λειτουργία Δημοτικού Σχολείου -΄Εναρξη σχολικού έτους 2006 - 2007

Έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ.50/162/88353/Γ1 Λειτουργία Ολοήμερου Σχολείου

Έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ.12/773/77094/Γ1 Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο 

ΦΕΚ 1325/2003 Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας στην Γ τάξη του δημοτικού σχολείου - Πρόγραμμα Σπουδών του αντικειμένου «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» του Ολοήμερου Σχολείου - Παρεμβάσεις στο πρόγραμμα του Ολοήμερου.

ΦΕΚ 1784/2003 Πλαίσιο λειτουργίας Σχολικών Βιβλιοθηκών (pdf)

ΦΕΚ 1340/2002 Καθηκοντολόγιο (pdf)

Ν. 2986/02 Οργάνωση των περ. υπηρεσιών της Π. & Δ. Εκπ/σης, αξιολόγηση εκπ/κού έργου, επιμόρφωση εκπ/κών κ.ά. διατάξεις (zip)

ΠΔ 201/98 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών (zip)

ΠΔ 200/98 Οργάνωση και λειτουργία Νηπ/γείων (zip)

ΠΔ 100/97 Τροποποίηση ΠΔ 50/96

ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις (zip)

Ν. 1566/85 Δομή και λειτουργία της Π.&Δ. εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Το Σύνταγμα της Ελλάδας (Φ.Ε.Κ. 84 Α΄/17.4.2001)(pdf)