Αρχική    Προσωπικό   Νηπιαγωγεία    Δημοτικά   Εγκύκλιοι    Χρήσιμα Έντυπα

Δραστηριότητες    Επικοινωνία    Συνδέσεις

           

2005

Εγκύκλιος 15

5 Σεπτεμβρίου

Εγκύκλιος 16

5 Σεπτεμβρίου

Εγκύκλιος 17

19 Σεπτεμβρίου

Εγκύκλιος 18

6 Οκτωβρίου

Εγκύκλιος 19

14 Οκτωβρίου

Εγκύκλιος 20

20 Οκτωβρίου

Εγκύκλιος 21

26 Οκτωβρίου

Εγκύκλιος 22

4 Νοεμβρίου

Εγκύκλιος 23

16 Νοεμβρίου

Εγκύκλιος 24

22 Νοεμβρίου

Εγκύκλιος 25

28 Νοεμβρίου

Εγκύκλιος 26

12 Δεκεμβρίου

2006

Εγκύκλιος 1

 

10 Ιανουαρίου

Εγκύκλιος 2

 

17 Ιανουαρίου

Εγκύκλιος 3

 

24 Ιανουαρίου

Εγκύκλιος 4

 

25 Ιανουαρίου

Εγκύκλιος 5

Συνημμένα Εγκ. 5

2 Φεβρουαρίου

Εγκύκλιος 6

 

15 Φεβρουαρίου

Εγκύκλιος 7

 

28 Φεβρουαρίου

Εγκύκλιος 8

 

16 Μαρτίου

Εγκύκλιος 9

 

17 Μαρτίου

Εγκύκλιος 10

 

5 Απριλίου

Εγκύκλιος 11

Συνημμένα Εγκ. 11

27 Απριλίου

Εγκύκλιος 12

 

28 Απριλίου

Εγκύκλιος 13

Συνημμένα Εγκ. 13

12 Μαΐου

Εγκύκλιος 14

 

22 Μαΐου

Εγκύκλιος 15

 

30 Μαΐου

Εγκύκλιος 16

 

30 Μαΐου

Εγκύκλιος 17

 

25 Αυγούστου

Εγκύκλιος 18

 

25 Αυγούστου

Εγκύκλιος 19

 

14 Σεπτεμβρίου

Εγκύκλιος 20

 

 25 Σεπτεμβρίου

Εγκύκλιος 21

 

3 Οκτωβρίου

Εγκύκλιος 22

 

16 Οκτωβρίου

Εγκύκλιος 23

 

31 Οκτωβρίου

Εγκύκλιος 24

 

8 Νοεμβρίου

Εγκύκλιος 25

 

15 Νοεμβρίου

Εγκύκλιος 26

 

28 Νοεμβρίου

Εγκύκλιος 27

 

11 Δεκεμβρίου

 

2007

Εγκύκλιος 1

 

5 Ιανουαρίου

Εγκύκλιος 2

 

15 Ιανουαρίου

Εγκύκλιος 3

 

26 Ιανουαρίου

Εγκύκλιος 4

 

5 Φεβρουαρίου

Εγκύκλιος 5

 

21 Φεβρουαρίου

Εγκύκλιος 6

 

5 Μαρτίου

Εγκύκλιος 7

 

19 Μαρτίου

Εγκύκλιος 8

Συνημμένα 1

Συνημμένα 2

27 Μαρτίου

Εγκύκλιος 9

 

16 Απριλίου

Εγκύκλιος 10

Συνημμένα

30 Απριλίου

Εγκύκλιος 11

 

9 Μαΐου

Εγκύκλιος 12

Συνημμένα

17 Μαΐου

Εγκύκλιος 13

 

22 Μαΐου

Εγκύκλιος 14

 

29 Μαΐου

Εγκύκλιος 15

 

29 Μαΐου

Εγκύκλιος 16

 

1 Ιουνίου

Εγκύκλιος 17

 

8 Ιουνίου

Εγκύκλιος 18

 

29 Αυγούστου

Εγκύκλιος 19

 

11 Σεπτεμβρίου

Εγκύκλιος 20

 

20 Σεπτεμβρίου

Εγκύκλιος 21

 

27 Σεπτεμβρίου

Εγκύκλιος 22

 

16 Οκτωβρίου

Εγκύκλιος 23

 

26 Οκτωβρίου

Εγκύκλιος 24

 

12 Νοεμβρίου

Εγκύκλιος 25

 

28 Νοεμβρίου

Εγκύκλιος 26

 

28 Νοεμβρίου

Εγκύκλιος 27

 

10 Δεκεμβρίου

 

 

2008

 

 

 

 

Εγκύκλιος 1

 

7 Ιανουαρίου

Εγκύκλιος 2

 

22 Ιανουαρίου

Εγκύκλιος 3

 

8 Φεβρουαρίου

Εγκύκλιος 4

 

14 Φεβρουαρίου

Εγκύκλιος 5

 

24 Μαρτίου

Εγκύκλιος 6

 

28 Μαρτίου

Εγκύκλιος 7

 

10 Απριλίου

Εγκύκλιος 8

 

12 Μαΐου

Εγκύκλιος 9

 

28 Μαΐου

Εγκύκλιος 10

 

4 Ιουνίου

Εγκύκλιος 11

 

17 Ιουνίου

Εγκύκλιος 12

 

29 Αυγούστου

Εγκύκλιος 13 (3/9/2008)

Συνημμένο 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Εγκύκλιος 14 (15-9-2008)

Συνημμένο 1 - 2 - 3

Εγκύκλιος 15 (23-9-2008)

Συνημμένο 1 - 2 - 3

Εγκύκλιος 16 (1-10-2008)

Συνημμένο 1

Εγκύκλιος 17 (16-10-2008)

Συνημμένο 1 -2 -3 -4 -5

Εγκύκλιος 18 (6/11/08)

 

Εγκύκλιος 19 (11/11/08)

Συνημμένο 1

Εγκύκλιος 20(19/11/08)

Συνημμένο 1 - 2 - 3- 4

Εγκύκλιος 21(1/12/08)

Συνημμένο 1 - 2

Εγκύκλιος 22 (10/12/08)

Συνημμένο 1 -2 -3 -4 -5

Εγκύκλιος 23 (15/12/08)

 

2009

Εγκύκλιος 1(13/1/2009)

Συνημμένα 1 -2 -3

Εγκύκλιος 2 (26/1/2009)

Συνημμένα 1 -2 -3 -4

Εγκύκλιος 3 (10/2/2009)

 

Εγκύκλιος 4 (17/2/2009)

 

Εγκύκλιος 5    (4/3/09)

 

Εγκύκλιος 6 (24/3/09)

 

Εγκύκλιος 7 (3/4/09)

 

Εγκύκλιος 8    (27/4/09)

 

Εγκύκλιος 9  (5/5/09)

 

Εγκύκλιος 10       (18/5/09)

 

Εγκύκλιος 11        (21/5/09)

Συνημμένα Δ.Σ. : Δήλωση γονέαΠίνακες

Συνημμένα Νηπ. : Δήλωση γονέα - Πίνακες

Εγκύκλιος 12 (27/5/09)

Συνημμένα Δ.Σχ.2η Ξένη ΓλώσσαΠίνακας 5

Συνημμένα Νηπ/γείων

Εγκύκλιος 13      (29/5/09)

Πίνακας θερινών Δ.Σχ. – Πίνακας θερινών Νηπ.

Εγκύκλιος 14           (1/6/09)

 

Εγκύκλιος 15     (10/6/09)

 

Εγκύκλιος 16         (12/6/09)

Πίνακας 1 προγραμματισμού (Δ.Σ.)  - Πίνακας 2 προγραμματισμού (Ν/γ)

Εγκύκλιος 17    (31/8/09)

Λειτουργία σχολείωνΟλοήμερο Δ.Σ.Ολοήμερο Ν/γΑγγλικά Γ΄ τάξηςΚατάλογος ΑγγλικώνΓαλλικά και Γερμανικά Ε΄&Στ΄ - Κατάλογος ΓαλλικώνΚατάλογος ΓερμανικώνΜετακινήσεις εκπ/κών και μαθητών

Εγκύκλιος 18       (4/9/09)

 

Εγκύκλιος 19          (4/9/09)

 

 

   Εγκύκλιος 20                    (22/9/09)                 

 

 

   Εγκύκλιος 21                   (9/10/09)                 

                                     

    Εγκύκλιος 22                   ( 4/11/09)

                                  Υπεύθυνη δήλωση

 

    Εγκύκλιος 23        ( 6/11/09)

            Πίνακας Στοιχείων εκπ/κού προσωπικού

 

   Εγκύκλιος 24           ( 4/12/09)

                             Πίνακας Α1 και Α2

 

   Εγκύκλιος 25              ( 14/12/09)

                             Ν2 και Ν3 - Δ2 και Δ3

2010

       Εγκύκλιος 1                       ( 27/01/10)

 

 

       Εγκύκλιος 2                       ( 11/02/10)

 

 

       Εγκύκλιος 3                        ( 4/3/10)

 

 

        Εγκύκλιος 4                     ( 16/3/10)

 

 

        Εγκύκλιος 5                    ( 14/4/10)

 

Εγκύκλιος 6     (19/4/2010)

Πίνακες

Εγκύκλιος 7     (29/4/2010)

 

Εγκύκλιος 8     (12/5/2010)

 

Εγκύκλιος 9     (19/5/2010)

 

Εγκύκλιος 10     (21/5/2010)

Επισυναπτόμενα

Εγκύκλιος 11     (31/5/2010)

 

Εγκύκλιος 12     (3/6/2010)

Επισυναπτόμενα

Εγκύκλιος 13     (15/6/2010)

Πίνακες

 

 Εγκύκλιος 14 (2/9/2010)

 

Εγκύκλιος 15

(9/9/10)

Πίνακας μαθ.ΟλοήμερουΣτοιχεία εκπ.προσ/κού (Δ.Σ.)Στοιχεία εκπ.προσ/κού (Ν/γ)Εγγραφέντες (Δ.Σ.)Εγγραφέντες (Ν/γ)

Εγκύκλιος 16 (20/9/10)

Επισυναπτόμενα

Εγκύκλιος 17 (29/9/10)

Επισυναπτόμενα

       Εγκύκλιος 18      (15/10/10)   

Επισυναπτόμενα

Εγκύκλιος 19  (1/11/10)

 

Εγκύκλιος 20  (10/11/10)

 

Εγκύκλιος 21 (19/11/10)

 

   Εγκύκλιος 22 (16/12/10)  

 

 

2011

 

 

Εγκύκλιος 1  (18/01/2011)

 Επισυναπτόμενα

Εγκύκλιος 2 (10/02/2011)

 

Εγκύκλιος 3 (25/02/2011)

 

Εγκύκλιος 4 (09/03/2011)

Εγκύκλιος 5 (11/04/2011)

 

Εγκύκλιος 6

(11/05/2011)

 Επισυναπτόμενα

Εγκύκλιος 7

(18/05/2011) 

 

Εγκύκλιος 8

(03/06/2011) 

Επισυναπτόμενα 

Εγκύκλιος 9

(14/09/2011) 

Επισυναπτόμενα